Նախագծի նորարարական բնույթը

Project No:598549-EPP-1-2018-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP

«MODEST» նախագծի նպատակն է` ընդլայնել գործընկեր երկրների բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների դոկտորական կրթության ոլորտում համագործակցության հնարավորությունները Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքի (EHEA) և Եվրոպական հետազոտական տարածքի (ERA)շրջանակներում։

Ծրագրի կոնսորցիումը ցանկանում է սինթեզել մեկ նախագծում `դոկտորական կրթության արդիականացման երեք կարևոր հատվածները, որոնք վերաբերում են ինչպես Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքի (EHEA)առաջնահերթություններին, այնպես էլ ազգային պահանջներին:

1. Գործընկեր երկրների ասպիրանտական կրթական ծրագրերը և կառավարման համակարգը առավել համադրելի են համագործակցության եվրոպական լավագույն փորձի հետ `համագործակցության հնարավորությունների կայունության համար:
2. Ասպիրանտներին աջակցել բարդ գլոբալ խնդիրների լուծման միջոցով ասպիրանտի պատրաստման միջառարկայացման և հետազոտության միջոցով:
3. Ասպիրանտների միջազգային և տարածաշրջանային շարժունակության և ուսումնական շրջանների և հետազոտությունների ժամանակաշրջանի ճանաչման մեխանիզմների մշակում `շրջանավարտի մասնագիտական ցանցերի և աշխատունակության բարձրացման նպատակով: