Մասնակիցներ

Եվրոպական Միության Գործընկերներ


Համակարգող

Լատվիայի պետական համալսարան

Լատվիայի Համալսարանի Ուսումնառության Զարգացման և Կառավարման Բարելավման Ծրագիր

Նախագծի ղեկավար: Ինգա Սկենդեղե


Կրակովում Յագելոնյան համալսարան


Լոնդոնի Բրունելի համալսարան


Հելսինկիի համալսարան


Ռուսաստանի Դաշնության Գործընկերներ


Մոսկվայի Ֆիզիկատեխնիկական ինստիտուտի


Մոսկվայի գեոդեզիայի և քարտեզագրության պետական համալսարան


Ռուսաստանի պետական մանկավարժական համալսարան


Կազանի ազգային հետազոտական տեխնիկական համալսարան


Հայաստանի Հանրապետության Գործընկերներ


Երևանի պետական համալսարան


Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան


Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան


Բելառուսի Հանրապետության Գործընկերներ


Բելառուսի ազգային տեխնիկական համալսարան


Պոլոտսկի պետական համալսարան


Գրոդնոյի Յանկա Կուպալայի անվան պետական ​​համալսարան